Kobiety w działaniu

Kobiety w działaniu :)” projekt napisany i realizowany przez Polską Szkołę Florystyczną we współpracy ze Stowarzyszeniem Grochowice Zdrój

Cel główny projektu to: aktywizacja zawodowa, edukacyjna oraz społeczna 48 młodych kobiet w wieku od 15 do 24 roku życia biernych zawodowo i bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu, zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: głogowskiego, zgorzeleckiego, polkowickiego, lubińskiego

PROPONUJEMY:
– zdobycie ciekawego zawodu:

FORYSTA (150 godzin)
Bukiety i kompozycje naczyniach
Florystyka ślubna i żałobna
Roślinoznawstwo, materiałoznawstwo, nauka o kolorach, obrót hurtowy i detaliczny kwiatami
Kompozycje z roślin suchych, preparowanych i sztucznych
Aranżacje wnętrz i stołów.

ROBOTNIK GOSPODARCZY (150 godzin)
BHP
Prace konserwatorskie, porządkowe na terenie obiektów
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze
Obsługa maszyn

FORYSTA (150 godzin)
Bukiety i kompozycje naczyniach
Florystyka ślubna i żałobna
Roślinoznawstwo, materiałoznawstwo, nauka o kolorach, obrót hurtowy i detaliczny kwiatami
Kompozycje z roślin suchych, preparowanych i sztucznych
Aranżacje wnętrz i stołów.

ROBOTNIK GOSPODARCZY (150 godzin)
BHP
Prace konserwatorskie, porządkowe na terenie obiektów
Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze
Obsługa maszyn.

– warsztat pracy (zajęcia indywidualne i grupowe)- 20 godzin
– wsparcie psychologiczne i warsztaty kompetencji miękkich (zajęcia indywidualne i grupowe)- 40 godzin.

ZAPEWNIAMY:
– szkolenia zawodowe
– praktyki/ staże zawodowe
– wsparcie psychologiczne
– poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
– stypendium szkoleniowe
– zwrot kosztów dojazdu
– wyżywienie

POSZUKUJEMY:

Projekt „Kobiety w działaniu :)” przeznaczony jest dla kobiet:

– w wieku 15-24 lat
– z obszarów wiejskich
– zamieszkałych na terenie powiatów: głogowskiego, zgorzeleckiego, polkowickiego, lubińskiego
– biernych zawodowo, bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach niepełnosprawnych

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej w zakładce projekty unijne, na spotkaniach informacyjnych na terenie powiatów oraz w biurze projektu.

 

plakat