Zmiany w stawkach w 2018 roku opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające

UWAGA,

Izby Rzemiślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty na egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający.

Stawki opłat za egzaminy w 2018 wyglądaja następująco:

  • egzamin mistrzowski – 1422,00 zł
  • egzamin czeladniczy – 711,00 zł
  • egzamin sprawdzający – 237,00 zł