Rozeznanie rynku – pośrednik pracy
Rozeznanie rynku – pośrednik pracy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe na terenie ...

Dokumenty zgłoszeniowe
Dokumenty zgłoszeniowe

Od 1 czerwca 2018 roku Polska Szkoła Florystyczna rozpoczęła realizacje projektu "Akademia aktywności” RPWP.07.01.02-30-0034/17 realizowany  w ramach Osi priorytetowej VII:...

Rozeznanie rynku – materiał florystyczny
Rozeznanie rynku – materiał florystyczny

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe na terenie ...

ROZEZNANIE RYNKU – Trening umiejętności obywatelskich
ROZEZNANIE RYNKU – Trening umiejętności obywatelskich

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe na terenie ...

KAdra trenerska – szkolenie Florysta i Ogrodnik
KAdra trenerska – szkolenie Florysta i Ogrodnik

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na szkolenie zawodowe „Florysta” – na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz szkolenie zawodowe „Ogrodnik”,...

Rozeznanie rynku – pracownik socjalny
Rozeznanie rynku – pracownik socjalny

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty...

Rozeznanie rynku – psycholog
Rozeznanie rynku – psycholog

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty...

Rozeznanie rynku – doradca zawodowy
Rozeznanie rynku – doradca zawodowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Akademia aktywności w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty...