Rozeznanie rynku – wynajem sal Płock
Rozeznanie rynku – wynajem sal Płock

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka...

Zakupu i dostarczenia materiału szkoleniowego na zajęcia praktyczne – żywy materiał florystyczny
Zakupu i dostarczenia materiału szkoleniowego na zajęcia praktyczne – żywy materiał florystyczny

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiału szkoleniowego na zajęcia praktyczne – żywy materiał florystyczny na szkolenie zawodowego „Florysta”, którego...

Zapewnienia kadry trenerskiej na szkolenie zawodowe „Florysty”
Zapewnienia kadry trenerskiej na szkolenie zawodowe „Florysty”

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na szkolenie zawodowe „Florysta”, którego długość wynosi 320 godzin w ramach realizacji projektu RPMA.08.02.00-14-4350/16...

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Projektodawca załącza regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem oraz wzory dokumentów: regulamin opieki nad dziećmi/osobami zależnymi umowa zlecenie - opieka...

Rozeznanie rynku – POŚREDNIK PRACY
Rozeznanie rynku – POŚREDNIK PRACY

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka...

ROZEZNANIE RYNKU – Doradca zawodowy
ROZEZNANIE RYNKU – Doradca zawodowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka...

Opis projektu
Opis projektu

Tytuł projektu: Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Cel główny...

Dokumenty rekrutacyjne
Dokumenty rekrutacyjne

Aby przystąpić do rekrutacji należy zapoznać się z regulaminem projektu, a następnie wypełnić formularz rekrutacyjny: formularz rekrutacyjny regulamin projektu  ...