Dokumenty projektowe

Formularz zgłoszeniowy:

formularz rekrutacyjny

Analiza potrzeb osób niepełnosprawnych:

analiza potrzeb

Regulamin projektu:

Regulamin projektu PO WER WKP

Aneks do regulaminu nr 1

Aneks do regulaminu nr 2