Rozeznanie rynku – pośrednik pracy 2

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych! Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie powiatu grudziądzkiego, włocławskiego, m. Grudziądz i m. Włocławek prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.

 

rozeznanie rynku – pośrednik pracy nr 2

zał. nr 1

od 16.04.2020 do 26.04.2020