Rozeznanie rynku – SALA

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Florystyka szansą na zmianę dla osób młodych! Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie powiatu grudziądzkiego, włocławskiego, m. Grudziądz i m. Włocławek prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.

rozeznanie rynku – sala

zał. 1 sala

 

Data: 16.12.2019