Rozeznanie rynku catering

Zapraszamy do zapoznania się i złożenia oferty na dostarczanie cateringu w ramach projektu „Kobiety w działaniu :)”

Szczegółowe informacje w załaczonych plikach poniżej:

– Zapytanie ofertowe catering

W związku z zauważoną omyłką dotyczącą załączenia nieprawidłowego rozeznaniu rynku odnośnie usługi cateringu na naszej stronie internetowej (dotyczącą projektu przez nas zakończonego, a nie realizowanego) przedłużamy termin przedmiotowej oferty do 31.03.2016 r.

W związku z tym, iż wynajem sal szkoleniowych jest nierozerwalny z cateringiem, który będzie rozdysponowywany w tychże salach i w tych samych terminach, oferta dotycząca wynajmu sal także zostaje przedłużona do 31.03.2016 r.

Oferty, które wpłynęły zachowują swoją ważność. Za zaistniałą omyłkę serdecznie przepraszamy.

 

Załączniki:

za_cznik_nr_1_catering
zapytanie_ofertowe_catering