Rozeznanie rynku – egzamin czeladniczy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska,
ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Kobiety w działaniu 🙂 realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na terenie powiatu głogowskiego, lubińskiego, zgorzeleckiego i polkowickiego w województwie dolnośląskim prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.

zapytanie_ofertowe_egzamin