ROZEZNANIE RYNKU – sala

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Sp. z o.o., ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu pt. Pracownia florystyki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na terenie m. Grudziądz, m. Włocławek, powiatu grudziądzkiego i włocławskiego prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.

DOKUMENTY:

rozeznanie rynku – sala

Oferta -sala

DATA: 12.11.2019