ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TSzWKP/2020

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na szkolenia florystyczne, których długość wynosi 240 godzin w ramach realizacji projektu RPKP.08.02.01-04-0162/18 „Pracownia florystyki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

DOKUMENTY:

Zapewnienia kadry trenerskiej na szkolenia florystyczna Pracownia Florystyki

oferta trener Pracownia florystyki

WYNIK

DATA: 20.01.2020