Harmonogram dla II grupy
Harmonogram dla II grupy

Polska Szkoła Florystyczna informacje, że wsparcie w ramach projektu "Od bierności do aktywności. Program aktywizacji oso niepełnosprawnych" dla II grupy...

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

W związku z dobiegającym końca okresem realizacji projektu "Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych" Polska Szkoła Florystyczna zamyka...

INFORMACJE O PROJEKCIE
INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt "Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych" przewiduje następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe - indywidualne i grupowe wsparcie...

REGULAMIN PROJEKTU
REGULAMIN PROJEKTU

Najistotniejsze punkty z regulaminu projektu "Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych" UCZESTNICY PROJEKTU Uczestnikami Projektu mogą być osoby...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poniżej zamieszczamy formularz rekrutacyjny niezbędny do wypełnienia w momencie chęci wzięcia udziału w projekcie " Od bierności do aktywności. Program...

ROZEZNANIE RYNKU – materiał florystyczny
ROZEZNANIE RYNKU – materiał florystyczny

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie...

ROZEZNANIE RYNKU – II – doradca zawodowy
ROZEZNANIE RYNKU – II – doradca zawodowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt.  Od bierności do aktywności realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie...

ROZEZNANIE RYNKU – Pośrednik pracy
ROZEZNANIE RYNKU – Pośrednik pracy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt. Od bierności do aktywności. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w...

ROZEZNANIE RYNKU – Coach/Psycholog
ROZEZNANIE RYNKU – Coach/Psycholog

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i złożenia oferty na stanowisko coach/psychologa w ramach projektu "Od bierności do aktywności. Program aktywizacji...

ROZEZNANIE RYNKU – sala
ROZEZNANIE RYNKU – sala

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt.  Od bierności do aktywności realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane...

ROZEZNANIE RYNKU – Doradca zawodowy
ROZEZNANIE RYNKU – Doradca zawodowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska projektu pt.  Od bierności do aktywności realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie...