Formularze zgłoszeniowe

Projekt jest realizowany od kwietnia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

W ramach projektu jest udzielane następujące wsparcie:

  • kwalifikacyjne szkolenie zawodowe w zawodzie FLORYSTA
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie FLORYSTA przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Zgłoszenia przyjmowane są:

  • telefonicznie
  • poprzez e-mail
  • w biurze projektu

Informacji udziela:

Marta Ratajska

tel. 61 871 07 99, e-mail: projekty@psf.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

formularz zgłoszeniowy Lubelska Szkoła Florystyczna

oświadczenie Uczestnika Projektu Lubelska Szkoła Florystyczna

 

REGULAMIN PROJEKTU:

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Lublin