Wynajem sal
Wynajem sal

Zapewnienie sali  szkoleniowej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta według specyfikacji Zamawiającego Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na kwalifikacyjny...

Zwrot kosztów dojazdu
Zwrot kosztów dojazdu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/SWL/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/SWL/2020

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TWL/2020
ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TWL/2020

Dotyczy: Zapewnienia kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs...

Rozeznanie rynku – serwis kawowy
Rozeznanie rynku – serwis kawowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska, ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła...

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności  1/TWL/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TWL/2019

Dotyczy: Zapewnienia kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs...

ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności  1/MSWL/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/MSWL/2019

Dotyczy: Zakupu i dostarczenia materiału szkoleniowego na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta według specyfikacji Zamawiającego  Przedmiotem zamówienia jest zakup...

ZAPYTANIE OFERTOWE  1/SWL/2019
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/SWL/2019

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach...

Formularze zgłoszeniowe
Formularze zgłoszeniowe

Projekt jest realizowany od kwietnia 2019 roku do grudnia 2021 roku. W ramach projektu jest udzielane następujące wsparcie: kwalifikacyjne szkolenie...

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie

Celem projektu jest: nabycie i podniesienie kwalifikacji w zawodzie florysta przez 200 osób dorosłych (190 kobiet/10 mężczyzn) z obszaru województwa...