ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/MSWL/2019

Dotyczy:

Zakupu i dostarczenia materiału szkoleniowego na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta według specyfikacji Zamawiającego

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiału szkoleniowego na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach realizacji projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

 

Treść zapytania

Formularz ofertowy