ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/SWL/2020

Dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach realizacji projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Treść

Formularz