ZAPYTANIE OFERTOWE z zachowaniem trybu konkurencyjności 1/TWL/2020

Dotyczy:

Zapewnienia kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry trenerskiej na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta, którego długość wynosi 360 godzin w ramach realizacji projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Treść zapytania

oferta kadra trenerska