Kurs florystyczny mistrzowski

 

Program nauczania jest autorskim programem opartym o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie Florysta dostosowanym do norm i zasad edukacji europejskiej w oparciu o  wytyczne Międzynarodowego  Stowarzyszenia Profesjonalnych Wykładowców Florystyki oraz FEUPF

Dlaczego u nas?
– bardzo dobra cena
– najkrótszy czas przygotowania do egzaminu
– profesjonalna kadra współpracująca z Izbą Rzemieślniczą i OKE
–program szkolenia przygotowany do egzaminu mistrzowskiego, opracowany jest na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z izbami rzemieślniczymi oraz pracą w komisji egzaminacyjnej
–najlepiej wyposażona pracownia florystyczna

Ceny:

– wpisowe: 500,00 zł
– cena kursu: 5 300,00 zł
– Cena nie uwzględnia opłaty egzaminacyjnej wpłacanej na konto Izby Rzemieślniczej  (1321,00 zł) oraz kwiatów i materiałów florystycznych wykorzystywanych podczas  egzaminów  praktycznych (od około 200,00 zł)

Program obejmuje 240 godz. zajęć obowiązkowych w tym zajęcia teoretyczne z zagadnień objętych egzaminem mistrzowskim przed Izbą Rzemieślniczą: (patrz harmonogram na dole strony)

Wyślij zgłoszenie

W cenie szkolenia:

  • koszt organizacji egzaminu
  • konsultacje prac egzaminacyjnych
  • dyplomy i świadectwa na drukach MEN, a po zdaniu egzaminu – dyplom z Izby Rzemieślniczej

Wymagania wstępne dla poziomu mistrz florystyki:
– 6 lat udokumentowanej praktyki w zawodzie
– praktyka zdobyta w wyniku prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej (brak wymogów ukończenia innych szkoleń florystycznych) lub
– tytuł florysty nadany przez MEN oraz min. 2 lata udokumentowanej praktyki w zawodzie do momentu złożenia egzaminu na mistrza florystyki, lub
– tytuł czeladnik – florysta, nadany przez Izby Rzemieślnicze w Polsce lub tożsame instytucje międzynarodowe oraz min. 3 lata udokumentowanej praktyki w zawodzie do momentu złożenia egzaminu na mistrza florystyki

Egzamin końcowy przed WIR po zakończeniu szkolenia- termin wyznacza  Izba Rzemieślnicza!
Minimalna ilość uczestników: 5-6 osób.