Program nauczania jest autorskim programem opartym o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie Florysta dostosowanym do norm i zasad edukacji europejskiej w oparciu o  wytyczne Międzynarodowego  Stowarzyszenia Profesjonalnych Wykładowców Florystyki oraz FEUPF

Dlaczego u nas?
– bardzo dobra cena
– najkrótszy czas przygotowania do egzaminu
– profesjonalna kadra współpracująca z Izbą Rzemieślniczą i OKE
–program szkolenia przygotowany do egzaminu mistrzowskiego, opracowany jest na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z izbami rzemieślniczymi oraz pracą w komisji egzaminacyjnej
–najlepiej wyposażona pracownia florystyczna

Ceny:

– wpisowe: 800,00 zł

–  cena kursu: 9 300,00 zł  kurs

Istnieje możliwość płatności ratalnej:

a)   3 raty- cena kursu zwiększa się o 5 %

b)   4 raty -cena kursu zwiększa się o 7%

c)    5 rat – cena kursu zwiększa się o 10%

Cena nie uwzględnia opłaty egzaminacyjnej wpłacanej na konto Izby Rzemieślniczej  (1 480,00 zł) i opłaty administracyjnej za organizację egzaminu (1 000,00zł zł) oraz kwiatów i materiałów florystycznych wykorzystywanych podczas  egzaminów  praktycznych

Program obejmuje 240 godz. zajęć obowiązkowych w tym zajęcia teoretyczne z zagadnień objętych egzaminem mistrzowskim przed Izbą Rzemieślniczą: (patrz harmonogram na dole strony)

Nasze kursy wpisane są w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie można uzyskać na nie dofinansowanie.

Oferty pakietowe