Kurs florystyczny zaawansowany

Akredytowane przez Kuratorium Oświaty gwarantują wysoką jakość szkolenia oraz zaświadczenia MEN zgodne z § 18 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie na drukach MEN, ozdobne dyplomy PSF o ukończeniu kursu oraz dla chętnych suplementy do zaświadczeń w języku angielskim. 

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie florysta. Egzamin zdawany przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Cena kursu nie zawiera opłaty egzaminacyjnej wpłacanej na konto Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – 661,00 zł oraz kwiatów i materiałów florystycznych wykorzystywanych podczas egzaminów praktycznych – ok. 150,00-500,00 zł.

Dla kogo:
– pracownicy i właściciele kwiaciarni (konieczna praktyka w zawodzie)
– absolwenci podstawowych kursów florystycznych

Nauczyciele – wykładowcy Polskiej Szkoły Florystycznej.

Cena – 3800,00 zł / (w cenę wliczony jest materiał florystyczny, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków).
Warunkiem zapisania jest uregulowanie opłaty za kurs!

Czas trwania: 240 godzin lekcyjnych*- 200 godzin zegarowych (patrz harmonogram na dole strony),

*Przez godzinę lekcyjną rozumie się zajęcia edukacyjne w wymiarze 45 min. W zakres tych godzin nie są wliczane przerwy.

 

Wyślij zgłoszenie

Tematyka:
Autorski program szkolenia opracowany jest na podstawie wytycznych MEN w zawodzie Florysta 343203. Zgodny jest  ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz normami edukacji europejskiej.

ZAPEWNIAMY:
– materiał florystyczny
– najlepiej wyposażoną pracownię florystyczną
– narzędzia
-wykwalifikowaną kadrę szkoleniową