Szkoła policealna Poznań

> REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 – I nabór do 31 sierpnia 2022 roku<

Polska Szkoła Florystyczna
szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej.

System edukacji
– szkoła policealna w trybie zaocznym (dla osób posiadających wykształcenie min. średnie- niekoniecznie z maturą)

Prowadzimy dwie rekrutacje
– letnią – do września
– zimową- do lutego

Świadectwa i dyplomy
– świadectwo ukończenia szkoły policealnej – po ukończeniu nauki
– świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe
– dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (dla osób posiadających maturę)
– suplementy w języku polskim i angielskim po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych przed OKE

Cena
– wpisowe (jednorazowe): 500,00 PLN
– czesne miesięczne: 800,00 PLN ( w tym materiał florystyczny i techniczny na zajęcia)

5% rabatu – przy płatności z góry za cały rok nauki

Czas trwania:
roczny tryb nauki w wymiarze 432 godziny lekcyjne (360 godzin zegarowych) – patrz plan zajęć na dole strony

Wyślij zgłoszenie

Szkoła po mistrzowsku!
Dla nas liczy się dobre rzemiosło i praktyka.

Zapewniamy:
– materiały florystyczne, skrypty
– najlepiej wyposażoną pracownię florystyczną, narzędzia
– wykwalifikowaną kadrę szkoleniową
– wyprawkę florysty
– wydajemy zaświadczenie do WKU i ZUS

 

Zagadnienia:
– Materiałoznawstwo roślinne
– Materiałoznawstwo nieroślinne
– Kulturowe podstawy florystyki
– Środki wyrazu twórczego
– Kompozycje florystyczne
– Przedsiębiorstwo florystyczne
– Język obcy we florystyce
– Podstawy przedsiębiorczości
– Wykonywanie kompozycji florystycznych – zajęcia praktyczne

-Praktyki zawodowe w kwiaciarniach