Kurs florystyczny podstawowy

Akredytowane przez Kuratorium Oświaty oraz certyfikowane przez Polskie Centrum Akredytacji, gwarantują wysoką jakość szkolenia oraz zaświadczenia MEN zgodne z wytycznymi MEN w zawodzie Florysta.

 • osoby bez praktyki oraz wiedzy florystycznej,
 • osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w kwiaciarni,
 • osoby przygotowujące się do otworzenia kwiaciarni,
 • pracownicy oraz właściciele kwiaciarń z niewielkim doświadczeniem w branży,
 • hobbyści.

Nauczyciele:

 • wykładowcy i instruktorzy PSF

System nauki:

 • weekendowy (4 zjazdy 25 godz. zegarowych = 30 godzin lekcyjnych tygodniowo)
 • blokowy (2 zjazdy po 50 godz. zegarowych tygodniowo = 60 godz. lekcyjnych tygodniowo)

Pełny harmonogram na dole strony.

Cena: 3500,00 zł 

(w cenę wliczony jest materiał florystyczny, pomoce dydaktyczne, skrypty, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków)

Możliwość wykupienia poszczególnych bloków tematycznych w cenie 1080 zł za jeden blok

Egzamin wyłącznie po wykupieniu całego kursu.

Nasze kursy wpisane są w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie można uzyskać na nie dofinansowanie.

Wyślij zgłoszenie

Tematyka
Autorski program szkolenia opracowany jest na podstawie wytycznych MEN w zawodzie Florysta 343203. Zgodny jest ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz normami edukacji europejskiej.

 • florystyka okolicznościowa – 30 godzin lekcyjnych
 • florystyka ślubna – 30 godzin lekcyjnych
 • florystyka funeralna – 30 godzin lekcyjnych
 • florystyka komercyjna – 25 godzin lekcyjnych
 • egzamin teoretyczny i praktyczny – 5 godzin lekcyjnych

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie na drukach MEN,ozdobny dyplom PSF oraz dla chętnych suplementy do zaświadczeń w języku angielskim.

ZAPEWNIAMY:
– materiał florystyczny
– skrypty szkoleniowe
– najlepiej wyposażoną pracownię florystyczną
– narzędzia
– wykwalifikowaną kadrę szkoleniową