Rozeznanie rynku – serwis kawowy

W związku z realizacją przez Polską Szkołę Florystyczną Małgorzata Bukalska,
ul. St. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 na terenie  województwa lubelskiego prosimy o przedstawienie w ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia wstępnej kalkulacji ceny.

rozeznanie rynku – serwis kawowy

Oferta – serwis kawowy